Narodzie, kutrze wszy ograbiających mój język po skalp, oto ja, twoja konstytucja, twój § 196 kk; ja jestem małpa i omega, alfa i hasztak, twoja przegroda w katalogu wysypiska: Papier w dole. Marginalny głos w twoim domu i kartonie.

Ligocko-edynburska inicjatywa wydawnicza papierwdole została założona w sierpniu 2019 roku, na dworcu PKP Toruń Główny przez Konrada Górę i Jacka Żebrowskiego. Powstanie tej oficyny było konsekwentnym krokiem przedłużającym działalność Inicjatywy Poetyckiej O Tej Samej Nazwie (wówczas jeszcze w składzie z poetką, Zuzanną Ogorzewską), powstałej siedem lat wcześniej wśród szerokiego marginesu społecznego. Zaczątkiem aktywności był pierwszy, kserowany numer literackiego art-zina Papier W Dole jako spontaniczna reakcja na atak wandali na skłot Wagenburg we Wrocławiu, a zysk ze sprzedaży owego pisemka dotacją na naprawę strat. Publikacje kolejnych numerów zina pchnęły autorów dalej w poszukiwaniu własnego języka i celu, reagując na społeczno-polityczne wydarzenia w otaczającej rzeczywistości. Niedługo po dołączeniu Katarzyny Włodarczyk i Jakuba Sęczyka do redakcji Papieru W Dole, grupa przekształciła się w małą oficynę wydawniczą.
W chwili obecnej inicjatywa papierwdole jest grupą obejmującą dwa wydawnictwa: osobne góry i Katalog Press.

CzyTAJ WIĘCEJ

Nowości wydawnicze

otwarte światy
Agata Puwalska

Trzecia z kolei (a może czwarta?) książka Agaty Puwalskiej, autorki haka!, Paranoia Bebop i Funky Koval.

czego jeszcze nie zaczęlismy
Rasza Habbal

Wybrał i przełożył: Filip Kaźmierczak

Byłobyśbyło
Ada Adu Rączka

To poezja, która może mówić o ciele, przemocy i naszej podmiotowości. - Dobromiła Dobro