O nas

Ligocko-edynburska inicjatywa wydawnicza papierwdole została założona w sierpniu 2019 roku, na dworcu PKP Toruń Główny przez Konrada Górę i Jacka Żebrowskiego. Powstanie tej oficyny było konsekwentnym krokiem przedłużającym działalność Inicjatywy Poetyckiej O Tej Samej Nazwie (wówczas jeszcze w składzie z poetką, Zuzanną Ogorzewską), powstałej siedem lat wcześniej wśród szerokiego marginesu społecznego. Zaczątkiem aktywności był pierwszy, kserowany numer literackiego art-zina Papier W Dole jako spontaniczna reakcja na atak wandali na skłot Wagenburg we Wrocławiu, a zysk ze sprzedaży owego pisemka dotacją na naprawę strat. Publikacje kolejnych numerów zina pchnęły autorów dalej w poszukiwaniu własnego języka i celu, reagując na społeczno-polityczne wydarzenia w otaczającej rzeczywistości. Niedługo po dołączeniu Katarzyny Włodarczyk i Jakuba Sęczyka do redakcji Papieru W Dole, grupa przekształciła się w małą oficynę wydawniczą.

Autorki i autorzy publikujący najpierw w art-zinie, a później w wydawnictwie, reprezentują twórczość spoza oficjalnego nurtu literatury, eksperymentującą z formą lub będącą głosem sprzeciwu wobec zastanej rzeczywistości. Twórczynie i twórcy związani z wydawnictwem oraz z zinem kreują i otwierają przed czytelnikami lub słuchaczami własne artystyczne wszechświaty, mówią indywidualnym głosem. Podkreślają swoją głęboką niechęć tak do do konserwatywnego literackiego mainstreamu, jak i do ugrzecznionego lewicowego progresywizmu, dając głos zmysłowemu bezładowi życia: przeciwstawiając uniformizacji i konformizmowi zastanego świata prawo człowieka do wolności indywidualnej, do nieskrępowanego rozwoju własnego ja – przede wszystkim poprzez twórczość. 

Nawiązując do polskiej i światowej kontrkultury zarówno estetycznie, jak i światopoglądowo wydawnictwo papierwdole – parafrazując Antonina Artauda – paradoksalnie istnieje po to, by mówić o tym, że nie jesteśmy wolni, a niebo może nam jeszcze runąć na głowy.

Papierwdole publikuje polską i zagraniczną literaturę undergroundową, poezję, prozę, art-booki, druki ulotne, audiopoezję, art-zina Papier w dole. W chwili obecnej inicjatywa papierwdole jest grupą obejmującą dwa wydawnictwa: osobne góry i Katalog Press.

Z zinem i oficyną również współpracowali lub współpracują: Dawid Bujno, Lena Czerniawska, Ivan Davydenko, Natalia Dziuba, Monika Glosowitz, Joanna Izydorek, Dawid Koteja, Wiktoria Kruk, Rafał Kwiatkowski, Dominika Łabądź, Dawid Mateusz, Filip Matwiejczuk, Paulina Młynek, Rafał Różewicz, Robert Rybicki, Joanna Skowrońska, Paweł Stasiewicz, a także Bractwo Trojka, Galeria FORMA, Księgarnia Hiszpańska, zin Malkontenty, zin Papierówka, Parzybroda Festival, Positive Day, Spółdzielnia Ogniwo, Tajne Komplety, Wspólny Pokój i in.

patronitebandcampfacebook
instagram